Ogłoszenie

JAMIR Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdańsku  zaprasza do składania ofert na opracowanie nowego produktu w ramach projektu „Bezzałogowy autonomiczny system powietrzny z napędem elektrycznym, zintegrowany z układem obsługi kamer NIR i VIS, układem dyslokacji i dystrybucji substancji płynnych oraz układem analizy i oceny zebranych informacji fotograficznych na potrzeby upraw rolnych, leśnych i sadowniczych”, który ubiega się o dofinansowanie z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Pod działanie 2.3.2 „Bony na innowacje dla MŚP”. Szczegóły zamieszczone są w następujących dokumentach do pobrania poniżej:

Informacja o wyborze Wykonawcy do zapytania ofertowego nr 1/2017 z dnia 20/01/ 2017r.