Praca Dyplomowa 1

Oświadczenie:

Oświadczam, iż praca dyplomowa “Zarządzanie płynnością finansową w firmie na przykładzie spółki akcyjnej XXXXX ” jest moim samodzielnym opracowaniem i moją własnością. Za moją zgodą została użyczona Firmie Jamir Spółka Akcyjna, jako uzupełnienie strony internetowej www.jamir.pl Zabronione jest jej kopiowanie i rozpowszechnianie bez mojej wiedzy i zgody, zgodnie z Ustawą o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych – Dziennik Ustaw Nr 24, poz. 83).

Ewa Dębkowska