Kontakt

Uwaga !!! zmiana adresu korespondencyjnego !

nowy adres korespondencyjny:
oddział Okup Wielki
ul. Sieradzka 5
98-100 Okup Wielki
tel kom. 507134470

JAMIR SPÓŁKA AKCYJNA
ul. Antoniego Abrahama 1A
80-307 Gdańsk
e-mail: biuro@jamir.pl
NIP: 5842662098 REGON: 220680757
KRS: 0000321775 Sąd Rejonowy Gdańsk – Północ VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy 500 000,00 zł